Muzeum Przyrody - Kontakt

Muzeum Przyrody - Kontakt
Muzeum Przyrody
ul. Metalowa 8
10-603 Olsztyn
kierownik: Marian Szymkiewicz
tel: (89) 533-47-80
muz.przyr@muzeum.olsztyn.pl