Dom Gazety Olsztyńskiej - Cennik

Dom Gazety Olsztyńskiej - Cennik

Autor: Grzegorz Kumorowicz

Ceny biletów:

Bilet normalny: 9 zł
Bilet ulgowy: 7 zł

Bilety rodzinne (rodzice lub prawni opiekunowie + dzieci do lat 18):
Bilet rodzinny (2+1, 1+2): 20 zł
Bilet rodzinny (2+2, 2+3, 1+3): 28 zł

Bilet łączony (Zamek + Muzeum Przyrody + Dom "Gazety Olsztyńskiej" - nie dotyczy lekcji i warsztatów):
Bilet normalny: 24 zł
Bilet ulgowy: 19 zł
Bilet rodzinny (2+1, 1+2): 50.00 zł
Bilet rodzinny (2+2, 2+3, 1+3): 80.00 zł

W niedziele wstęp bezpłatny na wystawy stałe, wstęp na wystawy czasowe 5 zł.

Usługa przewodnicka (tylko grupy wcześniej umówione):

Usługa przewodnicka w języku polskim: 40 zł
Usługa przewodnicka w języku polskim w sobotę lub w niedzielę: 50 zł

Lekcje i warsztaty muzealne:

Lekcja muzealna: bilet wstępu dla każdego uczestnika lekcji + ryczałt w wysokości 30 zł (klasa/grupa)
Odpłatność za lekcję nie może być niższa niż 120 zł (ryczałt)

Warsztat muzealny: bilet wstępu dla każdego uczestnika warsztatu + ryczałt w wysokości 50 zł (klasa/grupa)
Odpłatność za warsztat nie może być niższa niż 120 zł (ryczałt)

Rodziny posiadające Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny uprawnione będą do nabycia biletów wstępu do Muzeum i jego Oddziałów z 50% ulgą.
Do ceny biletów wliczono podatek VAT w wysokości 8%.
Opłaty zryczałtowane zostały zwolnione z podatku VAT.


https://m.wmwm.pl/2015/07/orig/projekt-rodzina-4580.jpg