Polski plakat filmowy. Lata 70. i 80. Wystawa czasowa.

Polski plakat filmowy. Lata 70. i 80.
Wystawa czasowa.
Polski plakat filmowy formą i użyciem języka plastycznego odbiegał od komercyjnego, reklamowego afisza. Cechowała go lapidarność, dążenie do użycia jak najtrafniejszego znaku plastycznego, który odda treść i nastrój filmu. Język, jakim posługiwał się wówczas plakat był bogaty: awangardowa typografia, łączenie stylów i środków, fotomontaż, rysunek, malarstwo.
Autorami prezentowanych prac są m.in.: Andrzej Pągowski, Rafał Olbiński, Franciszek Starowieyski, Roman Cieślewicz, Waldemar Świerzy. Wybitne dzieła wymienionych twórców potwierdzają istnienie wyjątkowego zjawiska, jakim jest, a właściwie była polska szkoła plakatu.
Ale też kino tamtego czasu było wybitne; tworzyli je m.in. Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Krzysztof Kieślowski, Jerzy Kawalerowicz, Kazimierz Kutz. Pokazujemy kilka wersji plakatów różnych autorów do filmu „Człowiek z żelaza” i „Człowiek z marmuru”, a także do ważnych dla dzisiejszego pokolenia 50.latków filmów tzw. kina moralnego niepokoju. Większość tych obrazów można było obejrzeć w „Awangardzie” na Rynku Starego Miasta. Plakaty prezentowane na wystawie przekazał do zbiorów Muzeum Konrad Lenkiewicz, który właśnie tam pokazywał, czym jest kino.