„Gazeta Olsztyńska” (1886-1939)

„Gazeta Olsztyńska” (1886-1939)
Wystawa przedstawia zarówno historię gazety, sylwetki tworzących ją ludzi, poruszaną na łamach pisma problematykę, jak i czytelników – ludność warmińską. Służą temu licznie zgromadzone eksponaty etnograficzne: elementy ubioru, narzędzia pracy, przedmioty kultu oraz fotografie przedstawiające najbardziej charakterystyczne widoki wiejskiego krajobrazu Warmii.
Ekspozycję otwiera galeria portretów dziennikarzy gazety oraz zdjęcia rodzinne ostatniego jej wydawcy i redaktora – Seweryna Pieniężnego. Część dalsza poświęcona jest dziejom wydawnictwa i sprawom technicznym związanym z drukowaniem pisma. Tu zobaczyć można sprzęty z wyposażenia drukarni: ręczną prasę korektorską, regał zecerski, zszywarki drutem, aparat odlewniczy do stereotypii metalowej, perforówkę. Prezentacja poruszanej na łamach pisma problematyki, to jednocześnie ukazanie historii polskiej Warmii, zapisanej w publicystyce tego okresu. Poprzez pryzmat artykułów prasowych przedstawiono najważniejsze wydarzenia polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturalne regionu: walkę z germanizacją, plebiscyt 1920 r., działalność polskich organizacji, starania o wprowadzenie polskiego posła do sejmu pruskiego, działalność gospodarczą, walkę o polskie szkolnictwo, imprezy skupiające ludność polską, kontakty z Polską.
Na wystawie zobaczyć można często unikatowe egzemplarze pisma, jak np. pierwszy i ostatni numer „Gazety Olsztyńskiej”. Szczególnie cenna jest jedyna ocalała, po całkowicie zniszczonym przez Niemców wydawnictwie, pamiątka – kilkadziesiąt drukarskich czcionek.