Olsztyn. Szkice do dziejów miasta

Olsztyn. Szkice do dziejów miasta
Głównym tematem prezentacji są ludzie, którzy swym życiem oraz działalnością miasto i jego historię tworzyli, a także osoby wybitne i znane, dla których Olsztyn był miejscem urodzenia. Są to: Jan z Łajs – założyciel miasta; Mikołaj Kopernik (1473-1543) – astronom, administrator dóbr kapituły warmińskiej; Łukasz Dawid (1503-1583) – kronikarz zwany „ojcem historiografii pruskiej”; Albert Nowiejski (zm. 1664 r.) – kanonik; Michał Bartolomowicz (ok. 1660-1733) – złotnik, ławnik miejski; Jan Krzysztof Geese (ok. 1686-1761) – złotnik, ławnik miejski; Piotr Poleski (1730-po 1798) – kupiec, rajca miejski; Jan Antoni Blank (1785-1844) – malarz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego; Franciszek Hipler (1836-1898) – kanonik warmiński, historyk Warmii; Erich Mendelsohn (1887-1953) – światowej sławy architekt; Feliks Nowowiejski (1877-1946) – kompozytor, muzyk, dyrygent; Maria Zientara-Malewska (1894-1984) – poetka, pisarka, działaczka warmińska; Emilia Sukertowa-Biedrawina (1887-1970) – badaczka i popularyzatorka przeszłości Warmii i Mazur, działaczka kulturalno-oświatowa; Eugenia Śnieżko-Szafnaglowa (1898-1981) – aktorka; Henryk Panas (1912-1985) – prozaik, dramaturg, publicysta; Andrzej Wakar (1920-1995) – historyk, publicysta, redaktor; Andrzej Samulowski (1924-2002) – artysta plastyk; Hieronim Skurpski (1914-2006) – artysta plastyk, muzealnik, organizator życia kulturalnego; Tadeusz Nowakowski (1917-1996) – literat, dziennikarz związany z Radiem Wolna Europa, Honorowy Obywatel Olsztyna i Honorowy Redaktor „Gazety Olsztyńskiej”.
Na wystawie zaprezentowano obiekty niezwykle cenne i w wielu wypadkach nigdy dotąd nie pokazywane. Najstarszy eksponat to datowane na około 10 tys. lat p.n.e. tzw. berło z rogu łosia, zaś najmłodszy – wykonane w 2003 r., z okazji obchodów 650. rocznicy założenia miasta, zdjęcie „rodzinne” Olsztyniaków.