Tym razem wybierz sam. Plakaty polityczne końca PRL

Tym razem wybierz sam. Plakaty polityczne końca PRL
Wystawa przygotowana została z okazji 25. rocznicy wyborów ‘89. Obejmuje okres od wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. do wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 r. i prezentuje afisze oraz plakaty z propagandą oficjalną, kierowaną do społeczeństwa przez władze PRL, jak również solidarnościowe – głównie z agitacją wyborczą. Ekspozycję otwiera obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego, w którym można przeczytać co „zakazane zostało ...”, a co władze obywatelom nakazywały i zalecały. Kierunek życie politycznego lat 80. XX w. zawarty został na umieszczanych na plakatach hasłach: „Trzeba nam pokoju, jedności, pracy”, „NATO zagrożeniem pokoju” czy „Krucjata przeciwko Polsce”, z wizerunkiem Reagana w stroju rewolwerowca i Adenauera w przebraniu Krzyżaka.
Odrębną grupę stanowią plakaty solidarnościowe. Nadzieję, jaką Polacy wiązali z wyborami z 1989 r. oraz przemianami ustrojowymi można odnaleźć w treści haseł: „Żeby Polska była Polską”, czy „Wybierz swoją Polskę”. W agitacji wyborczej przestrzegano przed biernością: „Nie głosując przez lenistwo oddasz mandat komunistom”. Podkreślano też szansę na podjęcie samodzielnej decyzji społeczeństwa o przyszłości kraju. Jedno z takich haseł: „Tym razem wybierz sam” wykorzystano jako tytuł wystawy.