Józef Balicki, Łowiectwo pasją życia - wystawa stała

Wystawa kolekcji trofeów

Józef Balicki, Łowiectwo pasją życia - wystawa stała
Ojciec Józefa Balickiego - Erazm Balicki herbu Ostoja, w roku 1929, wraz z grupą kolegów założył „Nadniemeńskie Kółko Łowieckie” z siedzibą w Warszawie. Koło to pozyskało atrakcyjne łowiska w Puszczy Bersztańskiej i Kotrańskiej na Wileńszczyźnie oraz w okolicy Siemiatycz nad Bugiem. Józef najpierw asystował ojcu w niektórych polowaniach indywidualnych, później, w latach trzydziestych, sam już pozyskiwał pierwsze szaraki polując „na deptaka”. Wybuch wojny w roku 1939 przerwał edukację myśliwską młodego Balickiego. Podczas okupacji Józef Balicki był żołnierzem Oddziału Dywersji Bojowej VII Obwodu „Obroża” AK. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie został uwięziony przez NKWD i wywieziony w głąb Rosji. Po powrocie z sowieckiego łagru zdał egzamin na studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz wstąpił do Polskiego Związku Łowieckiego. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę jako architekt, a łowiectwo stało się pasją jego życia.

Po odwilży w roku 1956 Józef Balicki został przyjęty do świeżo powstałego na Mazurach Koła Łowieckiego „Ryś” w Dźwierzutach, a w początku lat sześćdziesiątych nabył „chatę mazurską” w Zimnej Wodzie. Wystawa w Muzeum Mazurskim w Szczytnie prezentuje medalowe trofea łowieckie pozyskane przez Józefa Balickiego w mazurskich obwodach łowieckich.

Zasadniczą częścią zbiorów jest kolekcja wieńców jeleni byków strzelonych na terenie obwodów łowieckich nr 87 i 100, należących od ponad pół wieku do Koła Łowieckiego „Ryś” w Dźwierzutach. Obwody te stanowią część Powiatu Szczycieńskiego a lasy obejmują zachodni skraj Puszczy Piskiej. Na szczególną uwagę zasługują: wieńce „osiemnastka” i „ośmiodwudziestaka”. Obydwa te wieńce były wystawione na dwóch światowych wystawach łowieckich „ Nitra 80” oraz „Plovdir-Expo 81” i stanowią piękne okazy jelenia mazurskiego. Interesujące jest zestawienie fotografii wieńca strzelonego przez cesarza Wilhelma II w Romintach z wieńcem „ośmiodwudziestaka”. Forma poroża i odnoga na lewej tyce wyraźnie świadczą o „linii genetycznej”. Pozostałe wieńce były eksponowane na Wystawach Krajowych i otrzymały odpowiednie medale. Uzupełnieniem kolekcji jest zbiór parostków rogaczy. Drugą część zbiorów stanowią fotografie obrazujące myśliwych i polowania w Nadniemieńskim Kółku łowieckim. Zdjęcia pochodzą z lat trzydziestych a gospodarzem Kółka był ojciec Józefa Balickiego – Erazm Balicki.

Józef Balicki (herbu Ostoja) – żołnierz AK, architekt, motorowodniak, myśliwy. Od 1942 r. żołnierz Oddziału Dywersji Bojowej VII okr. AK „Obroża” Uczestnik walk w Powstaniu Warszawskim 1944 r. Więzień sowieckiego łagru dla żołnierzy AK w Borowiczach. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Autor kilkudziesięciu priorytetowych projektów z różnych dziedzin budownictwa. Między innymi Józef Balicki wykonał projekt architektoniczny kościoła w Muszakach. Jako motorowodniak w latach 1950-1960, brał udział w mistrzostwach krajowych i zagranicznych. Zawsze w czołówce. W roku 1956 zdobył Mistrzostwo Polski w klasie „A” W roku 1953 został przyjęty do Koła Łowieckiego „Ryś” w Dźwierzutach. W roku 1960 został członkiem założonego w 1884 roku O.K.M. im. Św. Huberta. Za zasługi dla Łowiectwa uhonorowany Srebrnym i Złotym Medalem. Za służbę w Armii Krajowej awansował do stopnia porucznika. Odznaczony: Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzantki, Krzyżem Powstania Warszawskiego, Krzyżem Zesłańców Syberii.