ROK 1914. SZCZYTNO I OKOLICE

ZDJĘCIA I MILITARIA Z EPOKI ze zbiorów Muzeum Mazurskiego w Szczytnie oraz z kolekcji członków Sekcji Poszukiwaczy Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Szczytnie którymi są: Janusz Gampf, Eugeniusz Rudnicki, Wiesław Ulatowski oraz gościnnie Michał Semczyszyn z Olsztyna

ROK 1914. SZCZYTNO I OKOLICE
28.06.1914 r. w zamachu w Sarajewie w Bośni, którego dokonał serbski nacjonalista Gawriło Princip, ginie arcyksiążę
Franciszek Ferdynand, następca tronu Austro-Węgier.
Rosja, zainteresowana dezintegracją wielonarodowego i wieloetnicznego imperium austrowęgierskiego, udziela wsparcia obarczonej odpowiedzialnością za zamach Serbii. Niemcy zaś udzielają poparcia Austro – Węgrom.
28.07.1914 r. Austro -Węgry wypowiadają wojnę Serbii. Skomplikowana sieć sojuszy państw Ententy (Rosja, Francja, WielkaBrytania i in.) oraz Państw Centralnych (Niemcy, Austro- Węgry, Turcja) doprowadza do wzajemnego wypowiedzenia wojny wszystkich przeciw wszystkim.
1.08.1914 r. Niemcy wypowiadają wojnę Rosji. 17.08. granice Prus Wschodnich przekracza od wschodu 1. Armia Niemen (gen. Paul Karl von Rennenkampf), a na południu 2. Armia Narew (gen. Aleksander Samsonow). Ich sukcesy powodują wymianę dowództwa broniącej Prus Wschodnich niemieckiej 8. Armii: 22.08. dowodzenie obejmuje gen. Paul von Hindenburg, a szefem sztabu armii zostaje gen. Erich Ludendorff. Plan ich działania skupia się na 2. Armii Samsonowa.
23-25.08. starcia przeciwników w okolicach Olsztynka. Przewaga Rosjan utrzymuje się, są przekonani o odwrocie
wojsk niemieckich, stąd gen. Samsonow stara się odciąć tylko odwrót pokonanych na zachód. Tymczasem są one
przegrupowywane, To pozwala na podjęcie zdecydowanych działań ofensywnych przez stronę niemiecką.
26.-30.08.1914 r. bitwa pod Tannenbergiem: okrążenie armii gen. Samsonowa i jej rozgromienie. Pod naporem sił
niemieckich część wojsk rosyjskich wycofuje się w kierunku Szczytna.
W dniach 29.-30.08. 1914 r. Szczytno staje się polem walki między wycofującymi się oddziałami 2. Armii, a wypierającymi ich siłami niemieckimi. Ludność miasta ewakuuje się, lecz szybko powraca po zakończeniu działań zbrojnych. Wśród ruin powstaje nowe życie. Odbudowa miasta zaczyna się już w 1916 r. Trwa do 1924 r.