Z dziejów Mrągowa i okolic

Z dziejów Mrągowa i okolic
Wystawa historyczna zatytułowana „Z dziejów Mrągowa i okolic” stanowi kontynuację wystawy archeologicznej poprzez prezentowanie zabytków dotyczących bliższych współczesności dziejów naszego miasta.
Naturalną koleją rzeczy z wieków bardziej odległych zachowało się mniej materialnych dowodów życia i działalności ludności zamieszkującej ziemię mrągowską. Dlatego też wystawa, przyjmując jako punkt wyjścia kalendarium z dziejów miasta, nie wszystkie jego punkty będzie mogła udokumentować zabytkami. Na wystawie znajdą się zarówno stare mapy z różnych okresów historycznych, dokumenty, zdjęcia, przedmioty związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi lub osobami, które odegrały znaczącą rolę dla miasta lub regionu, jak też pamiątki z pierwszych lat powojennych, kiedy to kształtowały się fundamenty dzisiejszego miasta Mrągowa. Eksponowane przedmioty pochodzą głównie z zasobów Wojewódzkiego Archiwum Państwowego oraz ze zbiorów mrągowskiego muzeum. Do pełnego zobrazowania prezentowanych tematów wykorzystane zostaną materiały wypożyczone z innych muzeów i placówek naukowych, a także ze zbiorów prywatnych. Wśród zabytków szczególnie ciekawych wyróżnić należy: portret K. C. Mrongowiusza, oryginalne pieczęcie miejskie z XVII i XVIII w., stare księgi parafialne, monety miejskie, panoramę miasta z początku naszego wieku. Ekspozycję uzupełniają barwne fotogramy ciekawszych zabytków Mrągowa.