Wystawa dawnego uzbrojenia

Ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, zbrojownia, przyziemie.

Wystawa dawnego uzbrojenia
Wystawa prezentowana w lidzbarskim zamku obejmuje około 250 egzemplarzy uzbrojenia ochronnego i broni od XIV do XX wieku.
Większość eksponatów pokazanych na wystawie została zakonserwowana przez studentów w Pracowni Konserwacji Metali Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wśród elementów uzbrojenia ochronnego godna uwagi jest zbroja kolcza piechoty środkowoeuropejskiej z przełomu wieków XV i XVI. Innym cenny obiekt to zachodnioeuropejska zbroja kirasjerska pochodząca z 2 ćw. XVII w, wykonana ze stali czernionej z elementami złoconymi. Interesująco przedstawia się zbiór elementów uzbrojenia rajtarii zachodnioeuropejskiej z grupą napierśników i napleczników, nagolennic i naręczaków oraz hełmów od XVI do XIX wieku.
Z broni białej prezentujemy na wystawie broń sieczną , kłującą, drzewcową i obuchową. Broń palna reprezentowana jest przez wybrane przykłady armat z XVII i XVIII wieku. Najstarsze egzemplarze ręcznej broni to lufy ciężkich hakownic i muszkietów oraz pistolety i karabiny z okresu od XVII do XX wieku. Interesującym uzupełnieniem ekspozycji są; kocioł i bębny wojskowe piechoty oraz rzędy końskie.
Dopełnieniem wystawy jest zaakcentowana jedynie symbolicznie broń i uzbrojenie wschodnie, głównie perskie. Są to wysokiej klasy artystycznej przedmioty wykonane w XVII i XVIII wieku.