Portrety rodziny hrabiów z Siecina Krasickich

Portrety rodziny hrabiów z Siecina Krasickich
Galeria rodowa złożona z 28 portretów en grisaille, namalowanych przez Fryderyka Klossa z Królewca w 1786 r., uzupełniona sześcioma portretami z okresu od końca XVIII w. do 1840.
Wśród tych ostatnich znajdują się podobizny Antoniego (1736–1800) i Ksawerego (1774–1844), czyli brata i bratanka biskupa Ignacego. Ułożona – jak można mniemać, przez samego Ignacego Krasickiego – na podstawie przekazów zawartych w herbarzach Bartosza Paprockiego i Kacpra Niesieckiego, z tej przyczyny znalazły się w niej cztery portrety Bibersteinów herbu własnego, od których dawni heraldycy wywodzili ród Krasickich herbu Rogala. Dalej występują ważniejsi mazowieccy i małopolscy przedstawiciele rodu z poszczególnych pokoleń (całość nie jest jednak ujęciem genealogicznym), w tym senatorowie Rzeczypospolitej i hrabiowie. Ostatnim chronologicznie portretowanym jest brat biskupa Ignacego, Franciszek Ksawery (1740–1779). Fryderyk Kloss w latach 80-tych i 90-tych XVIII w. pracował dla Ignacego Krasickiego na miejscu w Lidzbarku. Jest bardziej niż prawdopodobne, że obrazy powstały właśnie w Lidzbarku pod nadzorem biskupa, który następnie przesłał je do gniazda rodowego w Dubiecku koło Przemyśla. Obecnie galeria Krasickich jest własnością Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich przy Zamku Królewskim w Warszawie. Od roku 1996 stanowi długotrwały depozyt w dyspozycji Muzeum Warmii i Mazur, z prawem stałego eksponowania w rezydencji lidzbarskiej, gdzie jest ozdobą letniej jadalni biskupów.