Dokumentacja tożsamości

Dokumentacja tożsamości
„Kim jestem? Kim mogę i kim chciałbym być?”

Wystawa „Dokumentacja tożsamości” ma za zadanie pokazać rozmaite zbiory znaczeń i cech, charakterystycznych dla tożsamości człowieka, głównie w XIX i XX w. Przedstawiona na wystawie dokumentacja tożsamości człowieka jest bardzo rozbudowana, wykracza daleko poza „dokument tożsamości”.
Zbiory znaczeń są zawarte nie tylko w dokumentach państw i urzędów, ale i w dziełach, umiejętnościach i czynnościach człowieka, z którymi się on identyfikuje. Są to zbiory znaczeń związanych z identyfikacją narodową i państwową oraz przynależnością do grup i stowarzyszeń. Ciekawostką jest tu dokument genealogiczny Johanna Hoverbecka z 1659 r. oraz paszport carskiego kuriera z 1845 r. Jest to także tożsamość wynikająca z wykształcenia i zawodu, która ujawnia się w świadectwach szkolnych i uczelnianych czy oznaczeniach miejsc pracy i służby. Dla autoidentyfikacji niezbędne jest odniesienie do religii i wiary, które wydaje się najsilniejsze w obliczu śmierci.
Zapraszam do refleksji nad autoidentyfikacją i jej znaczeniami. Wszystkie przedmioty na wystawie pochodzą ze zbiorów Działu Historii Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Są to pytania, które według Józefa Kozieleckiego człowiek zadaje sobie w procesie rozwoju, samokształcenia, w sytuacjach przełomowych. Odpowiedź na te pytania długo była dość fundamentalna i brzmiała – „Jestem synem swojego ojca i taki chce być”. Współcześnie ta odpowiedź nie jest już oczywista i pojawia się w aspektach tożsamości zawężonej do uznania własnych korzeni. Paradoksalne, prawda? Wydawałoby się, że rodzina, społeczność lokalna, miejsce urodzenia, wykonywana praca są podstawą do opisu tożsamości człowieka. Jednak dziś tożsamość jest zbiorem znaczeń, które człowiek samodzielnie przyjmuje za autodefinicję. Ten zbiór tworzą interpretacje cech fizycznych i umysłowych. Przykłady mogą być proste – jakiego koloru są moje oczy? Czy są piwne czy brązowo-zielone? Jaki jest mój potencjał intelektualny? Wreszcie dziś pada jedno z najtrudniejszych pytań:
jaką jestem kobietą i jakim mężczyzną?
Małgorzata Gałęziowska