Życie i kultura mieszkańców Pomezanii w XII-XV wieku

Życie i kultura mieszkańców Pomezanii w XII-XV wieku
Na wystawie prezentowane są zabytki obrazująca wybrane aspekty działalności ludzkiej:
- przedmioty codziennego użytku (noże, przęśliki, naczynia i inne)
- rybołówstwo (pozostałości ichtiologiczne i narzędzia połowu)
- szkutnictwo (elementy budowy łodzi)
- handel (szlaki i surowce)
- budownictwo (narzędzia i elementy budowlane)
- kowalstwo - ślusarstwo (zamki, kłódki, klucze)
- ozdoby (obrączki, końcówki pasa, sprzączki i inne)
- elementy związane z hodowlą koni (wędzidło, Podkowy i inne)
- uzbrojenie (miecz, topory, groty i inne zabytki)
Zabytki prezentowane na wystawie pochodzą przede wszystkim z Muzeum Zamkowego w Malborku, ponadto z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Muzeum Zamkowego w Kwidzynie.

Autorzy scenariusza:
Ewo Fudzińska, Zbigniew Sawicki
Pracownia Archeologii MZM