Nowy blask herbu biskupa Michała Stefana Radziejowskiego

Nowy blask herbu biskupa Michała Stefana Radziejowskiego
Od środy 23 września 2009 roku można podziwiać w Muzeum Warmińskim na lidzbarskim zamku jedyną w swoim rodzaju pamiątkę po kardynale Michale Stefanie Radziejowskim, biskupie warmińskim w latach 1680–1688. Jest to pięciodzielny herb biskupa w ozdobnym barokowym kartuszu z insygniami władzy biskupiej (pastorał) i książęcej (miecz). W polach kartusza znajdują się herby antenatów po mieczu i po kądzieli: Leliwa, Janina, Korniakt, Rawicz i Junosza – herb Radziejowskich. Przez lata był on przytwierdzony nad wejściem do kaplicy zamkowej. Badacze są zgodni, że kartusz pochodzi najprawdopodobniej z czasu przybycia Michała Stefana Radziejowskiego na Warmię w 1681 roku. Został zakonserwowany w pracowni Muzeum Warmii i Mazur na przełomie 2008 i 2009 roku. Prace były współfinansowane przez Muzeum Warmii i Mazur oraz Muzeum-Pałac w Wilanowie. Konserwację wykonano w celu udostępnienia zabytku na prestiżową wystawę „Święto Baroku. Sztuka w służbie prymasa Michała Stefana Radziejowskiego”.
Nowo mianowany biskup wjechał z orszakiem do Lidzbarka Warmińskiego 22 lipca 1681 roku przyjęty przez duchowieństwo, władze miasta i obywateli. Zgodnie z tradycją pochodowi towarzyszyła bogata oprawa, do której mógł należeć prezentowany tutaj kartusz. Po ceremonii umieszczono go na zamku. Dzieło nieznanego snycerza wykonane z drewna lipowego, złocone i polichromowane. Po poddaniu pełnej konserwacji, w tym usunięciu przemalowań, odzyskało oryginalną kolorystykę i sposób opracowania powierzchni.
Kartusz jest eksponowany w obrębie wystawy „Wielcy mieszkańcy zamku lidzbarskiego”. Z uwagi na okolicznościowy charakter i fakt przetrwania do dnia dzisiejszego na pierwotnym miejscu, jest to cymelium. Pozostanie na ekspozycji do czasu zakończenia prac konserwatorskich w krużgankach.
oprac. Iwona Beata Kluk © 2009-09-28