Lufy armatnie bpa Stanisława Grabowskiego

Lufy armatnie bpa Stanisława Grabowskiego
Siedem XVIII-wiecznych luf armatnich fundacji bpa Stanisława Grabowskiego, oznaczonych jego herbem.