Sala audiencyjna, Biblioteka

Sala audiencyjna, Biblioteka
Obecny wygląd sali pochodzi z końca XV wieku. Sala została wtedy podwyższona i nakryta wielogwiaździstym sklepieniem, wspartym na ośmiu wspornikach. W tej sali biskup Łukasz Watzenrode (1489–1512), wuj Mikołaja Kopernika, przyjmował posłów, których wprowadzano albo przez Wielki Refektarz, albo wprost z krużganków poprzez ostrołukowe wejście zlikwidowane w XVII wieku.
Istniejące przejście, ozdobione od strony krużganków portalem z piaskowca, pochodzi z 2. połowy XVII wieku; ufundował je biskup Michał Stefan Radziejowski (1679–1688). W przejściu zachował się fragment starej posadzki ułożonej w „jodełkę”. Od czasów Jana Dantyszka (1537–1548) w sali mieściła się biblioteka, która w 1633 roku zawierała: 164 dzieła teologiczne, 179 ksiąg historycznych, 175 prawniczych i 266 „świeckich i heretyckich”.
W latach 1936–1937 podczas prowadzonych prac konserwatorskich odkryto fragment niszy z zarysem XIV-wiecznej arkady. Natomiast w latach 1971–1974 odkryto i częściowo zrekonstruowano malowidła. Do celów dokumentacyjnych zachowano na jednej z wysklepek sklepienia fragment malowidła późniejszego.