Apartamenty biskupów w Lidzbarku Warmińskim

Apartamenty biskupów w Lidzbarku Warmińskim
Trzy pomieszczenia znajdujące się w przedłużeniu sali audiencyjnej (biblioteki) pełniły niegdyś funkcje komnat mieszkalnych. Pierwsze pomieszczenie zostało znacznie pomniejszone wskutek wprowadzenia tu klatki schodowej.
Sklepienia dwóch pierwszych sal pochodzą z końca 3. ćw. XIV wieku, trzeciej z około 1500 roku. W czasach biskupa Andrzeja Batorego (1589–1599) środkową komnatę podzielono na dwa mniejsze pomieszczenia – ścianę działową usunięto w latach 1974–1976 podczas prac konserwatorskich. Wtedy też odkryto na połowie sklepienia tej komnaty malowidła (dalej ich nie ma). W trzeciej narożnej komnacie, z zachowanym kominkiem, widoczna wnęka jest pozostałością dawnego przejścia do łaźni, o której wspomina notatka z 1501 roku.
Za komnatą znajduje się poprzeczny korytarz prowadzący niegdyś do krytego ganku zawieszonego nad międzymurzem i zakończonego wieżą. Było to gdanisko, czyli ustęp.