Kapliczka domowa (tzw. Oratorium Watzenrodego)

Kapliczka domowa (tzw. Oratorium Watzenrodego)
Pomieszczenie znajduje sie na poziomie Wielkiego Refektarza, w kwadratowej podstawie wieży. Nakryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Wszystkie malowidła (odkryte w latach 1928–1933) powstały na zlecenie biskupa Łukasza Watzenrode (1489–1512), wuja Mikołaja Kopernika. Przedstawiają cztery tematy biblijne – Adorację Boga, Św. Jana na Patmos, Ofiarę Abrahama i Mojżesza na Górze Synaj, a także Chustę św. Weroniki oraz herby – Biskupstwa Warmińskiego (ściana na wsprost wejścia, z lewej) i herb fundatora, biskupa Łukasza Watzenrode (ściana na wsprost wejścia, z prawej). We wnękach okiennych namalowano herby poprzedników Łukasza Watzenrode – z lewej Pawła Legendorfa (1458–1467), po środku Jana Abezier (1415–1424), zaś z prawej Mikołaja Tungena (1467–1489). W tym samym czasie powstał malowany mur z blankami, a wysklepki sklepienia ozdobiono dekoracją maswerkową.
Z przedsionka, klatką schodową wewnątrz muru, schodzi się do lochu więziennego, umieszczonego pod oratorium. Natomiast nad oratorium znajduje się pomieszczenie, w którym na przestrzeni wieków XVII i XVIII mieścił się skarbiec.