Sala Sądowa (Wielki Refektarz)

Sala Sądowa (Wielki Refektarz)
Największa sala, zajmująca całe skrzydło zamku lidzbarskiego (dług. 27 m, szer. 8,8 m, wys. 10 m). Salę przykryto sześcioprzęsłowym sklepieniem gwiaździstym z żebrem przewodnim.
Żebra wsparto na wspornikach zdobionym maswerkami, zaś w narożnikach przy wejściu do sali wspornikom nadano kształt zwierzęce – przedstawiono lwicę z potomstwem i pelikana. Pierwoptnie sala była przeznaczona na szczególne uroczystości, typu : sejmik warmiński, czy wystąpienia biskupa w sprawach duchowych. U schyłku XV wieku w węższej części po stronie północnejwydzielono tzw. Izbę Sybilli, a XVI wieku wydzielono jeszcze jedną komnatę. Pierwotny wygląd sali z końca XIV wieku przywrócono w latach 1930 –1933. Niewielkiej rekonstrukcji wymagała gotycka polichromia w kształcie szachownicy. W dobrym stanie przetrwała polichromia ze sceną Koronacji Marii z około 1380 roku. We wnęce okna północnego zachowały się resztki polichromii i postać św. Pawła (XV w.) i ornament roślinny z herbem biskupa Antoniego Jana Szembeka (początek XVIII w.). Poczet herbowy biskupów warmińskich umieszczony pod sklepieniem pochodzi z czasów Jana Stefana Wydżgi (1659–1679); pozostałe herby domalowano w 1930 roku.