Szczytno - Cennik

Szczytno - Cennik

Ceny biletów:
Bilet normalny:10 zł
Bilet ulgowy:6 zł
Bilety rodzinne (rodzice lub prawni opiekunowie + dzieci do lat 18):
Bilet rodzinny (2+1, 1+2):20 zł
Bilet rodzinny (2+2, 2+3, 1+3):26 zł
Dzień bezpłatnego wstępu na wystawy stałe:środa
Cena biletu na wystawy czasowe, obowiązująca w dni bezpłatnego wejścia na wystawy stałe:3 zł

Usługa przewodnicka:
Przewodnik w języku polskim:35 zł

Lekcje i warsztaty muzealne:
Lekcja muzealna: bilet wstępu dla każdego uczestnika lekcji + ryczałt w wysokości30 zł (klasa/grupa)
Odpłatność za lekcję nie może być niższa niż120 zł (ryczałt)
Warsztat muzealny: bilet wstępu dla każdego uczestnika warsztatu + ryczałt w wysokości50 zł (klasa/grupa)
Odpłatność za warsztat nie może być niższa niż120 zł (ryczałt)


Rodziny posiadające Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny uprawnione będą do nabycia biletów wstępu do Muzeum i jego Oddziałów z 50% ulgą.
Do ceny biletów wliczono podatek VAT w wysokości 8%.
Opłaty zryczałtowane zostały zwolnione z podatku VAT.

https://m.wmwm.pl/2015/07/orig/projekt-rodzina-4580.jpg