Morąg - Cennik

Morąg - Cennik

Ceny biletów Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu
Bilet normalny12,00 zł
Bilet ulgowy6,00 zł
Bilety rodzinne (rodzice lub prawni opiekunowie + dzieci do lat 18)
Bilet rodzinny (2+1, 1+2)25,00 zł
Bilet rodzinny (2+2, 2+3, 1+3)30,00 zł
We wtorki wstęp bezpłatny na wystawy stałe, wstęp na wystawy czasowe5,00 zł
Usługa przewodnicka:
Usługa przewodnicka w języku polskim — grupy do 10 osób50,00 zł
Usługa przewodnicka w języku polskim — grupy powyżej 10 osób70,00 zł
Usługa przewodnicka w języku polskim poza ustanowionymi godzinami otwarcia siedziby — grupy do 10 osób100,00 zł
Usługa przewodnicka w języku polskim poza ustanowionymi godzinami otwarcia siedziby — grupy powyżej 10 osób140,00 zł
Prosimy o rezerwację usługi przewodnickiej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Lekcje i warsztaty muzealne:
Lekcja muzealna: bilet wstępu dla każdego uczestnika lekcji + ryczałt w wysokości 40,00 zł (klasa/grupa)
Odpłatność za lekcję nie może być niższa niż 100,00 zł (ryczałt)
Warsztat muzealny: bilet wstępu dla każdego uczestnika warsztatu + ryczałt w wysokości 50,00 zł (klasa/grupa)
Odpłatność za warsztat nie może być niższa niż 100,00 zł (ryczałt)

Zwolnienia z zakupu biletów wstępu do Muzeum Warmii i Mazur oraz oddziałów dotyczą osób niepełnoletnich — obywateli Ukrainy przybyłych na teren Polski bezpośrednio z Ukrainy począwszy od dnia 24 lutego 2022 r.
Rodziny posiadające Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny uprawnione będą do nabycia biletów wstępu do Muzeum i jego Oddziałów z 50% ulgą.
Ceny biletów – Dom „Gazety Olsztyńskiej”
Ceny biletów – Muzeum Przyrody
Ceny biletów — Muzeum Warmińskim w Lidzbarku Warmińskim
Ceny biletów — Muzeum w Reszlu
Ceny biletów — Muzeum w Morągu
Ceny biletów — Muzeum Mazurskim w Szczytnie
Ceny biletów — Muzeum w Mrągowie

Regulamin zwiedzania jest dostępny w pliku PDF.
Klauzula informacyjna RODO.
Regulamin zwiedzania wieży (PDF, 0,2 MB)