Lidzbark - Cennik

Lidzbark - Cennik

Ceny biletów Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim:
Bilet normalny26,00 zł
Bilet ulgowy20,00 zł
Bilet rodzinny (2+1, 1+2)60,00 zł
Bilet rodzinny (2+2, 2+3, 1+3)82,00 zł
Wejście na wieżę 12,00 zł
Wejście na dziedziniec i do piwnic7,00 zł
Dzień bezpłatny - czwartek (tylko wystawy stałe), cena biletu na wystawy czasowe15,00 zł

Zwolnienia z zakupu biletów wstępu do Muzeum Warmii i Mazur oraz oddziałów dotyczą osób niepełnoletnich — obywateli Ukrainy przybyłych na teren Polski bezpośrednio z Ukrainy począwszy od dnia 24 lutego 2022 r.

Usługa przewodnicka (tylko grupy wcześniej umówione):
Usługa przewodnicka w języku polskim — grupy do 10 osób70,00 zł
Usługa przewodnicka w języku polskim — grupy powyżej 10 osób100,00 zł
Usługa przewodnicka w języku obcym — grupy do 10 osób140,00 zł
Usługa przewodnicka w języku obcym — grupy powyżej 10 osób200,00 zł
Usługa przewodnicka w języku polskim poza ustanowionymi godzinami otwarcia siedziby:
Bilet wstępu30,00 zł /os
Usługa przewodnicka w języku polskim — grupy do 10 osób140,00 zł
Usługa przewodnicka w języku polskim — grupy powyżej 10 osób200,00 zł
Usługa przewodnicka w języku obcym — grupy do 10 osób280,00 zł
Usługa przewodnicka w języku obcym — grupy powyżej 10 osób400,00 zł
Obsługa techniczna i ochrona za 1 godzinę /os50,00 zł + VAT
Nadzór merytoryczny lub konserwatorski za 1 godzinę /os60,00 zł + VAT
Rezerwację grup zorganizowanych prosimy dokonywać co najmniej 3 dni przed terminem zlecenia przez e-mail: lidzbark@muzeum.olsztyn.pl lub telefonicznie: 89 7672111
Lekcje i warsztaty muzealne:
Lekcja muzealna: bilet wstępu dla każdego uczestnika lekcji + ryczałt w wysokości 30 zł (klasa/grupa)
Odpłatność za lekcję nie może być niższa niż 120,00 zł (ryczałt)
Warsztat muzealny: bilet wstępu dla każdego uczestnika warsztatu + ryczałt w wysokości 50,00 zł (klasa/grupa)
Odpłatność za warsztat nie może być niższa niż 120,00 zł (ryczałt)
Wypożyczalnia strojów historycznych:
W ofercie kilkadziesiąt strojów z różnych epok; barokowe suknie, męskie stroje dworskie głównie z XVIII wieku, bogata kolekcja strojów dziecięcych (księżniczki i książęta). Także kostiumy biskupów, kardynalski, postaci Mikołaja Kopernika, Napoleona, króla Zygmunta Augusta. Można przebrać się w wybrany strój, sfotografować w krużgankach, salach przyziemia. Wypożyczalnia czynna jest w godzinach otwarcia Muzeum, od środy do niedzieli.
Cena biletu do wypożyczalni strojów: 10,00 zł
Wypożyczenie stroju na zewnątrz: 50,00 zł /doba
Rodziny posiadające Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny uprawnione będą do nabycia biletów wstępu do Muzeum i jego Oddziałów z 50% ulgą.
Do ceny biletów wliczono podatek VAT w wysokości 8%.
Opłaty zryczałtowane zostały zwolnione z podatku VAT.

https://m.wmwm.pl/2015/07/orig/projekt-rodzina-4580.jpg


Regulamin zwiedzania jest dostępny w pliku PDF.
Klauzula informacyjna RODO.

Ceny biletów – Zamek w Olsztynie
Ceny biletów – Dom „Gazety Olsztyńskiej”
Ceny biletów – Muzeum Przyrody
Ceny biletów – Muzeum w Reszlu
Ceny biletów – Muzeum w Morągu
Ceny biletów – Muzeum Mazurskim w Szczytnie
Ceny biletów – Muzeum w Mrągowie

https://m.wmwm.pl/2015/03/orig/bilety-4078.png