Opowieści z morałem. Bajki Ignacego Krasickiego w malarskiej interpretacji Roberta Listwana

Wystawa czasowa.

Opowieści z morałem. Bajki Ignacego Krasickiego w malarskiej interpretacji Roberta Listwana
„Opowieści z morałem Setnik bajek Ignacego Krasickiego w malarskiej interpretacji Roberta Listwana”.

Kuratorka: Grażyna Prusińska

Ignacy Krasicki (1735–1801) – biskup warmiński, arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski, a zarazem poeta, pisarz i publicysta, w latach 1767–1795 mieszkał i pracował w zamku w Lidzbarku Warmińskim.

Robert Listwan (ur. 1974) – malarz, rysownik, ilustrator, autor scenografii teatralnych, laureat nagród i wyróżnień, stypendysta MKiDN, absolwent PWSSP w Gdańsku, mieszka i pracuje w Olsztynie.

Bajki Ignacego Krasickiego, wytykające ludzkie przywary, słabostki i głupotę, są uniwersalnym przekazem – te same wady, żartobliwie opisane przez autora, towarzyszą ludzkości przez stulecia, a mistrzowskie używanie słowa przez Ignacego Krasickiego pozwala zaliczyć je do najwybitniejszych osiągnięć literatury polskiego oświecenia. Biskup warmiński napisał 195 tych utworów, będących przecież gatunkiem ze starożytnym rodowodem, preferowanym przez literatów klasycznego nurtu. W oświeceniowy kanon wpisywał się też moralizatorski z natury ton bajek.

Wydane po raz pierwszy w 1779 roku i wielokrotnie wznawiane, zyskały współczesny wymiar dzięki publikacji Setnika bajek Ignacego Krasickiego w wyborze Krystyny Stasiewicz, z ilustracjami Roberta Listwana, dla którego mierzenie się z XVIII-wieczną formą literacką było eksperymentem, wymagającym podporządkowania malarskiej wyobraźni słowu. Powstał ogromnie ciekawy zespół ilustracji – realistycznych i abstrakcyjnych obrazów, z przenikającymi się surrealistycznymi wizjami i metaforą. Zawarte tam odniesienia są czytelne także poza kontekstem służących za inspirację utworów literackich Krasickiego.

Nad wizualną formą wszystkich stu bajek Listwan pracował pół roku, co wymagało intensywności i precyzji. Ilustrowanie Krasickiego było dla malarza artystycznym wyzwaniem. Z jednej strony swoboda wypowiedzi i możliwość czerpania z bogatej tradycji malarstwa, z drugiej rodzaj dyscypliny wymagany od ilustratora – konieczność syntezy formy literackiej do czytelnego plastycznego znaku. Podziw budzi niesamowita wyobraźnia artysty, a jej efekty niejednokrotnie zaskakują. Czytanie bajek i konfrontowanie ich treści z malarską interpretacją Listwana wymaga często umiejętności godnych mistrza rozwiązywania rebusów.

Ignacy Krasicki był wirtuozem słowa, używał go z wielką precyzją, Robert Listwan perfekcyjnie posługuje się obrazem, tworząc wieloznaczne, niepozwalające się dosłownie czytać, malarskie treści. O jakości jego sztuki stanowi dokładny rysunek, śmiało użyty kolor, umiejętne odwołanie do stylistyki komiksu i drapieżnego języka reklamy. Oryginalna, czasem przewrotna kompozycja, abstrakcyjne poczucie humoru i wieloznaczność uruchamiają wyobraźnię i wciągają do tego pełnego zagadek wizualnego świata.

Podczas wernisażu zbierane będą datki na rzecz Komitetu Społecznego "Razem z Ukrainą" mieszczącego się przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach.

Mamy dla Państwa 100 plakatów z ilustracją Roberta Listwana i bajką Ignacego Krasickiego. Każdy plakat podpisze Robert Listwan. Można to mieć za minimalną wpłatę 30 zł. Dzięki sztuce i literaturze możemy pomóc Ukrainie!