Mrągowo - Cennik

Mrągowo - Cennik

Ceny biletów:
Bilet normalny9,00 zł
Bilet ulgowy6,00 zł
Bilet rodzinny (2+1, 1+2)18,00 zł
Bilet rodzinny (2+2, 2+3, 1+3)24,00 zł
We wtorki wstęp bezpłatny na wystawy stałe, wstęp na wystawy czasowe5,00 zł
Usługa przewodnicka:
Przewodnik w języku polskim50,00 zł
Lekcje i warsztaty muzealne:
Lekcja muzealna: bilet wstępu dla każdego uczestnika lekcji + ryczałt w wysokości35,00 zł (klasa/grupa)
Odpłatność za lekcję nie może być niższa niż120,00 zł (ryczałt)
Warsztat muzealny: bilet wstępu dla każdego uczestnika warsztatu + ryczałt w wysokości60,00 zł (klasa/grupa)
Odpłatność za warsztat nie może być niższa niż120,00 zł (ryczałt)
Zwolnienia z zakupu biletów wstępu do Muzeum Warmii i Mazur oraz oddziałów dotyczą osób niepełnoletnich — obywateli Ukrainy przybyłych na teren Polski bezpośrednio z Ukrainy począwszy od dnia 24 lutego 2022 r.

Rodziny posiadające Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny uprawnione będą do nabycia biletów wstępu do Muzeum i jego Oddziałów z 50% ulgą.

Do ceny biletów wliczono podatek VAT w wysokości 8%.

Opłaty zryczałtowane zostały zwolnione z podatku VAT.


Regulamin zwiedzania jest dostępny w pliku PDF.
Klauzula informacyjna RODO.