Historia Mrągowa — wystawa stała

Muzeum w Mrągowie, ul. Ratuszowa 5, Ratusz Miejski.

www.flickr.com/photos/hansmichaeltappen/36383643204, CC BY-NC-SA
Wystawa prezentująca dzieje Ządźborka od XVII do połowy XX wieku gdy miasto stało się Mrągowem.