Szczytno - Cennik

Szczytno - Cennik

Ceny biletów:
Bilet normalny14,00 zł
Bilet ulgowy9,00 zł
Bilet rodzinny (2+1, 1+2)29,00 zł
Bilet rodzinny (2+2, 2+3, 1+3)39,00 zł
Dzień bezpłatnego wstępu na wystawy stałe od 1 czerwca do 31 sierpniaŚroda
Dzień bezpłatnego wstępu na wystawy stałe od 1 września do 31 majaniedziela
Cena biletu na wystawy czasowe, obowiązująca w dni bezpłatnego wejścia na wystawy stałe6,00 zł
Usługa przewodnicka:
Przewodnik po muzeum w języku polskim:50,00 zł
Przewodnik po zamku krzyżackim w języku polskim:80,00 zł
Przewodnik po muzeum i zamku krzyżackim w języku polskim:100,00 zł
Lekcje i warsztaty muzealne:
Lekcja muzealna: bilet wstępu dla każdego uczestnika lekcji + ryczałt w wysokości30,00 zł (klasa/grupa)
Odpłatność za lekcję nie może być niższa niż120,00 zł (ryczałt)
Warsztat muzealny: bilet wstępu dla każdego uczestnika warsztatu + ryczałt w wysokości50,00 zł (klasa/grupa)
Odpłatność za warsztat nie może być niższa niż120,00 zł (ryczałt)

Zwolnienia z zakupu biletów wstępu do Muzeum Warmii i Mazur oraz oddziałów dotyczą osób niepełnoletnich — obywateli Ukrainy przybyłych na teren Polski bezpośrednio z Ukrainy począwszy od dnia 24 lutego 2022 r.

Rodziny posiadające Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny uprawnione będą do nabycia biletów wstępu do Muzeum i jego Oddziałów z 50% ulgą.

Do ceny biletów wliczono podatek VAT w wysokości 8%.

Opłaty zryczałtowane zostały zwolnione z podatku VAT.


https://m.wmwm.pl/2015/07/orig/projekt-rodzina-4580.jpg

Regulamin zwiedzania jest dostępny w pliku PDF.
Klauzula informacyjna RODO.

https://m.wmwm.pl/2015/03/orig/bilety-4078.png