Olsztyn - Cennik

Olsztyn - Cennik

Ceny biletów Olsztyn — Zamek
Bilet normalny26,00 zł
Bilet ulgowy18,00 zł
Bilet rodzinny (2+1, 1+2)58,00 zł
Bilet rodzinny (2+2, 2+3, 1+3)78,00 zł
Wejście na wieżę 12,00 zł
Usługa przewodnicka
Usługa przewodnicka w języku polskim — grupy do 10 osób90,00 zł
Usługa przewodnicka w języku polskim — grupy powyżej 10 osób120,00 zł
Usługa przewodnicka w języku obcym — grupy do 10 osób180,00 zł
Usługa przewodnicka w języku obcym — grupy powyżej 10 osób240,00 zł
Prosimy o rezerwację usługi przewodnickiej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Usługa przewodnicka poza ustanowionymi godzinami otwarcia siedziby
Bilet wstępu30,00 zł /os
Usługa przewodnicka w języku polskim poza ustanowionymi godzinami otwarcia siedziby — grupy do 10 osób180,00 zł
Usługa przewodnicka w języku polskim poza ustanowionymi godzinami otwarcia siedziby — grupy powyżej 10 osób240,00 zł
Usługa przewodnicka w języku obcym poza ustanowionymi godzinami otwarcia siedziby — grupy do 10 osób360,00 zł
Usługa przewodnicka w języku obcym poza ustanowionymi godzinami otwarcia siedziby — grupy powyżej 10 osób480,00 zł
Usługa przewodnicka w ramach projektu pn. „Gotycka architektura w olsztyńskim zamku”150,00 zł
Obsługa techniczna i ochrona za 1 godzinę /os50,00 zł + VAT
Nadzór merytoryczny lub konserwatorski za 1 godzinę /os60,00 zł + VAT
Bilet łączony: Zamek + Muzeum Przyrody + Dom "Gazety Olsztyńskiej" (nie dotyczy lekcji i warsztatów):
Bilet normalny42,00 zł
Bilet ulgowy29,00 zł
Bilet rodzinny (2+1)95,00 zł
Bilet rodzinny (2+2, 2+3, 1+3)120,00 zł
Lekcje i warsztaty muzealne:
Lekcja muzealna: bilet wstępu dla każdego uczestnika lekcji + ryczałt w wysokości45,00 zł (klasa/grupa)
Odpłatność za lekcję nie może być niższa niż150,00 zł (ryczałt)
Warsztat muzealny: bilet wstępu dla każdego uczestnika warsztatu + ryczałt w wysokości60,00 zł (klasa/grupa)
Odpłatność za warsztat nie może być niższa niż150,00 zł (ryczałt)
Wypożyczanie strojów
Wypożyczenie stroju na zewnątrz50,00 zł

Zwolnienia z zakupu biletów wstępu do Muzeum Warmii i Mazur oraz oddziałów dotyczą osób niepełnoletnich — obywateli Ukrainy przybyłych na teren Polski bezpośrednio z Ukrainy począwszy od dnia 24 lutego 2022 r.
Rodziny posiadające Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny uprawnione będą do nabycia biletów wstępu do Muzeum i jego Oddziałów z 50% ulgą.
Ceny biletów – Dom „Gazety Olsztyńskiej”
Ceny biletów – Muzeum Przyrody
Ceny biletów — Muzeum Warmińskim w Lidzbarku Warmińskim
Ceny biletów — Muzeum w Morągu
Ceny biletów — Muzeum Mazurskim w Szczytnie
Ceny biletów — Muzeum w Mrągowie


Regulamin zwiedzania jest dostępny w pliku PDF.
Klauzula informacyjna RODO.
Regulamin zwiedzania wieży (PDF, 0,2 MB)