Z niepamięci. Rzeźby Adolfo Wildta (1868-1931) z kolekcji Franza Rose z Dylewa

Wystawa czynna w sezonie letnim.

Z niepamięci. Rzeźby Adolfo Wildta (1868-1931) z kolekcji Franza Rose z Dylewa
W majątku Dohlau/Dylewo na przełomie XIX i XX wieku Franz Rose zgromadził kolekcję sztuki, młodych nieznanych jeszcze artystów, którzy kopiowali na jego zamówienie dzieła wielkich mistrzów, a także realizowali autorskie projekty. W kolekcji poczesne miejsce zajmował zbiór rzeźb Adolfo Wildta z czasu, zanim stał się wybitnym przedstawicielem włoskiego modernizmu i symbolizmu. Franz Rose poznał twórczość Wildta w 1894 i zaproponował artyście kontrakt, w myśl którego za sumę 4000 lirów rocznie zapewniał sobie prawo do pierwszego egzemplarza każdej rzeźby, natomiast szkice i pozostałe kopie należały do autora. Zjawił się u Wildta w pracowni, po latach wspomnienie tego spotkania rzeźbiarz kończy tak: „[...] zostaliśmy przyjaciółmi, więcej niż przyjaciółmi – braćmi. Był moim mecenasem. Przez 18 lat pracowałem dla niego z miłością i pasją”. Adolfo Wildt wykonał dla Franza Rose ponad 30 rzeźb, z czego większość stanowiły kopie mistrzów antyku i renesansu, część natomiast była oryginalnymi projektami artysty.Z kolekcji dylewskiej w stanie nienaruszonym zachowały się dwie rzeźby będące od lat w zbiorach naszego Muzeum. Pozostałe stanowią depozyt wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ich obecność w zbiorach to wynik pracy grupy archeologów pod kierunkiem prof. Tomasza Mikockiego, którzy prowadząc wykopaliska na terenie dawnego dworu dylewskiego, wydobyli szczątki przepalonych rzeźb. Poddane żmudnemu procesowi konserwacji stanowią teraz niezwykły zespół, będący przykładem wczesnej twórczości artysty słabo reprezentowanej nawet we włoskich zbiorach publicznych. Wystawą chcemy przywrócić pamięć o włoskim rzeźbiarzu Adolfo Wildcie, jego mecenasie i protektorze Franzu Rose oraz miejscu wyjątkowym na mapie Prus Wschodnich, z jego wyróżnikiem – kolekcją sztuki i oryginalnym założeniem parkowym. Otwarcie wystawy – wstęp wolny, pozostałe dni bilet wstępu.


Kuratorka wystawy — Grażyna Prusińska
Aranżacja — Andrzej Stroka

Zamek w Olsztynie, sala przy wieży
Wernisaż — czwartek, 28 czerwca 2018 r., godz.17.00


Fot. Łukasz Kulicki
Materiał dostępny na licencji: Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne 3.0 Polska