Dom Gazety Olsztyńskiej - Cennik

Dom Gazety Olsztyńskiej - Cennik

Ceny biletów Dom „Gazety Olsztyńskiej”
Bilet normalny12,00 zł
Bilet ulgowy9,00 zł
Bilety rodzinne (rodzice lub prawni opiekunowie + dzieci do lat 18)
Bilet rodzinny (2+1, 1+2)26,00 zł
Bilet rodzinny (2+2, 2+3, 1+3)36,00 zł
Bilet łączony (Zamek + Muzeum Przyrody + Dom "Gazety Olsztyńskiej" - nie dotyczy lekcji i warsztatów):
Bilet normalny42,00 zł
Bilet ulgowy29,00 zł
Bilet rodzinny (2+1, 1+2)95,00 zł
Bilet rodzinny (2+2, 2+3, 1+3)120,00 zł
W środę wstęp bezpłatny na wystawy stałe, wstęp na wystawy czasowe 6,00 zł
Usługa przewodnicka (tylko grupy wcześniej umówione):
Usługa przewodnicka w języku polskim:50,00 zł
Usługa przewodnicka w języku polskim w sobotę lub w niedzielę:60,00 zł
Lekcje i warsztaty muzealne:
Lekcja muzealna: bilet wstępu dla każdego uczestnika lekcji + ryczałt w wysokości30,00 zł (klasa/grupa)
Odpłatność za lekcję nie może być niższa niż120,00 zł (ryczałt)
Warsztat muzealny: bilet wstępu dla każdego uczestnika warsztatu + ryczałt w wysokości50 zł (klasa/grupa)
Odpłatność za warsztat nie może być niższa niż120,00 zł (ryczałt)
Zwolnienia z zakupu biletów wstępu do Muzeum Warmii i Mazur oraz oddziałów dotyczą osób niepełnoletnich — obywateli Ukrainy przybyłych na teren Polski bezpośrednio z Ukrainy począwszy od dnia 24 lutego 2022 r.
Rodziny posiadające Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny uprawnione będą do nabycia biletów wstępu do Muzeum i jego Oddziałów z 50% ulgą.
Do ceny biletów wliczono podatek VAT w wysokości 8%.
Opłaty zryczałtowane zostały zwolnione z podatku VAT.Regulamin zwiedzania jest dostępny w pliku PDF.
Klauzula informacyjna RODO.