Lidzbark - Wystawy

 • Opowieści z morałem. Bajki Ignacego Krasickiego w malarskiej interpretacji Roberta Listwana Galeria zdjęć

  Wystawa czasowa.

 • Uzbrojenie zaczepne i obronne od XIV do XX wieku ze zbiorów MWiM Galeria zdjęć

  Wernisaż wystawy. Zamek w Lidzbarku Warmińskim, czwartek, 6 czerwca 2019, godz. 17.00

 • Metale kolorowe

  Zamek w Lidzbarku Warmińskim, sala obrad, skrzydło południowe

 • Pastele. Kolekcja ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

  Zamek w Lidzbarku Warmińskim, poddasze północne

 • Pamiątki ze zbiorów Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w 550-lecie II pokoju toruńskiego Galeria zdjęć

  Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim, izba przejściowa, skrzydło północne

 • Imago. Malarstwo polskie XX/XXI w. Galeria zdjęć

  Wystawa z kolekcji Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie i Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

 • Dzieje budowlane zamku biskupów w Lidzbarku Warmińskim

  Zamek w Lidzbarku Warmińskim, piwnica -1, skrzydło północne

 • Sztuka gotycka w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur

  Od lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia w przestrzeni wielkiego refektarza w historycznej rezydencji biskupów warmińskich Muzeum Warmii i Mazur eksponuje najstarsze dzieła w swej kolekcji – sztukę sakralną z terenu Warmii i dawnych Prus krzyżackich.

 • Malarstwo religijne ze zbiorów Muzeum

  Zamek w Lidzbarku Warmińskim, sala audiencyjna, skrzydło północne

 • Wielcy mieszkańcy zamku lidzbarskiego Galeria zdjęć

  Zamek w Lidzbarku Warmińskim, apartamenty biskupów, skrzydło zachodnie

 • Gabinet Ignacego Krasickiego

  Wystawa poświęcona osobie bpa Ignacego Krasickiego

 • Portrety rodziny hrabiów z Siecina Krasickich

  Zamek w Lidzbarku Warmińskim, Letni Refektarz, skrzydło zachodnie

 • Anton Hoffman "Bitwa pod Heilsbergiem"

  Obraz prezentowany w lidzbarskim zamku, Sala Obrad, skrzydło południowe

 • Galeria Malarstwa Polskiego 1 połowy XX wieku

  Zamek w Lidzbarku Warmińskim, poddasze północne